اسکیزوفرنی را می توان با ترکیبی از موارد زیر درمان کرد

  • درمان های گفتاری
  • درمان شناختی رفتاری به بیماران کمک میکند تا با تجربیات خود و آگاهی از بیماری که دارند زندگی کنند
  • مشاوره می‌تواند به آنان کمک کند
  • خانواده درمانی می‌تواند به آنها و خانواده‌شان کمک کند تا بهتر با اسکیزوفرنی کنار بیایید
  • داروی ضد روان پریشی
  • داروهای ضد روان پریشی می توانند هذیان ها و توهمات ناشی از اسکیزوفرنی را کاهش دهند و همچنین به آنان کمک می کنند واضح تر فکر کنند. دارو زمانی که به طور منظم مصرف شود بهترین اثر را دارد
  • درمان جایگزین
  • درمان و رویکردهای جایگزین مانند مدیتیشن، آرامش، خواب درمانی و هنردرمانی است تا دانش و مهارت های مقابله را برای مقابله موثر با اسکیزوفرنی به آنها ارائه شود

با ما در ارتباط باشید

احبا انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا

تهران- خیابان قزوین، خیابان مرادی، نرسیده به خیابان میرجلیلی، مرکز روزانه توانبخشی اعصاب و روان احبا.

spsahebba@gmail.com

09102120711

55410001- 55422725

راه های ارتباط