درباره اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی آن چیزی که شما تصور میکنید نیست

وضعیت اسکیزوفرنی اغلب با اطلاعات نادرستی که در قالب افسانه و اخبار نادرست بوجود آمده سنجیده میشود. بصورتیکه افراد مبتلا به اسکیزوفرنی اغلب به عنوان افراد خشن یا داراي شخصیت دوگانه به تصویر کشیده شده اند اما تحقیقات نشان می دهد که تعداد بسیار کمی از مبتلایان به این بیماري به خشونت متوسل می شوند، درحالیکه این بیماران بیشتر از دیگران آسیب میبینند تا به کسی آسیب برسانند

بستری شدن بیمار در بیمارستان اغلب موردنیاز نیست و بسیاری از افراد مبتلا، زندگی کار و روابط پایداری دارند.

هرچقدر یک فرد زودتر درمان شود چشم انداز بهتری خواهد داشت

اسکیزوفرنی یک بیماری اعصاب و روان است که فکر، احساس، ادراک، زبان و رفتار بیمار را تحت تاثیر قرار میدهد.این بیماری عمدتا با توهم، هذیان و یا سخنان آشفته مشخص می شود و روی هرفرد بصورت متفاوت تاثیر میگذارد و به نظر میرسد که علل اصلی اسکیزوفرنی در افراد، عوامل ژنتیکی و محیط آنها باشد.

اطلاعات بیشتر

خدمات احبا

خدمات آموزشی

خدمات تحقیقاتی

خدمات توانبخشی (مرکز روزانه)

همکاری با سازمان های مشابه

کمک به احبا

قلک

عضویت

داوطلب

پرداخت آنلاین

استند تسلیت

مسئولیت اجتماعی سازمانی

با ما در ارتباط باشید

احبا انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا

تهران- خیابان قزوین، خیابان مرادی، نرسیده به خیابان میرجلیلی، مرکز روزانه توانبخشی اعصاب و روان احبا.

spsahebba@gmail.com

09102120711

55410001- 55422725

راه های ارتباط