سمینار ملی اسکیزوفرنیا و اختلالات خلقی مزمن: ارایه ی خدمات و توانبخشی روانی – اجتماعی اردیبهشت 1388

محروميت اشخاص مبتلا به بيماريهاي رواني از دسترسي برابر( با افراد مبتلا  به ساير بيماريها) به خدمات مطلوب  ، محروميت از برخي مزايا و حقوق قانوني مانند پوشش بيمه اي خدمات توانبخشي، وجود انگ بيماري رواني همراه با عللي كه پيش تر به آنها اشاره شد انجمن حمايت از بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا را برآن داشت كه نسبت به برگزاري اين همايش اقدام كند. دليل اصلي انتخاب عنوان با محوريت توانبخشي رواني – اجتماعي و ارايه خدمات، وجود فاصله ها و نابرابري در توزيع امكانات و جلب نظر مردم، محققان و مقامات مسئول در سطوح مختلف به منظور حمايت از اين بيماران، گسترش خدمات وارايه بهينه آنها بود.

به رغم محدوديت امكانات انجمن و ضعف اطلاع رساني ، خوشبختانه تعداد نسبتا قابل قبولي مقاله براي اين همايش از سوي محققان ارسال گرديد كه با توجه به محدوديت وقت امكان  ارايه كليه  مقالات واجد شرايط نبود. از اينرو تعدادي از آنها  براي ارايه به صورت شفاهي و باقي براي ارايه به صورت پوستر پذيرفته شدند.

برگزاري اين همايش بدون همدلي و حمايت بي دريغ رياست محترم دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، هيئت رئيسه وبه ويژه معاونت هاي پژوهشي و پشتيباني آن ونيز مركز تحقيقات مسائل اجتماعي – رواني سالمندان و مشاركت فعال اعضاي محترم كميته هاي علمي و اجرايي مقدور نبود. همايش حاضر از حمايت وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رفاه،سازمان بهزيستي كشور،شهرداري تهران، انجمن ها و موسسه هاي هاي مردم نهاد ابر، حمايت از بيماران اعصاب و روان، انجمن علمي روانپزشكان ، انجمن روانشناسي ،بنياد بيماريهاي خاص و موسسات تحقيقات پزشكي دانشگاههاي مختلف،مراکز درمان و توانبخشی طلوع، ماهان و امید فردا، انتشارات ابوعطا و خانواده هاي اشخاص مبتلا به اختلالات رواني برخوردار بوده است.

برنامه سه روزه سمینار بدین صورت انجام شد.

روز اول – جلسه افتتاحيه

     عنوان سخنراني    نام سخنران
تلاوت قران مجید – سرود جمهوری اسلامی ايران
سخنرانی افتتاحیه

 

دکتر شهربانو نخعی ریاست دانشگاه
جایگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در توانبخشی بیماران مزمن روانی مقام وزارت یا معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان
جایگاه وزارت رفاه در توانبخشی بیماران مزمن روانی مقام وزارت يا معاون وزارت رفاه
گزارش دبیر علمی سمینار دکتر سید ضیاء قائم مقام فراهانی
کلیپ انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا (احبا)

روز اول- جلسه اول

هيئت رئيسه-(خانم ها و آقايان): دكتر پروانه محمدخاني،دكتر جعفر بوالهري،دكتر احمد جليلي، دکتر رضا فدای وطن،

دكتر احمد محيط،دکتر احمدعلی نوربالا

عنوان سخنراني نام سخنران (آقاي/خانم)
برای بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن چه باید کرد؟ دکتر سید احمد جلیلی

(سخنران مدعو)

سطح بندی ارایه خدمات به بیماران روانی مزمن دکتر احمد محیط

(سخنران مدعو)

چالش های موجود در زمینه ازمان اختلالات روانی دکتر احمد علی نور بالا

(سخنران مدعو)

عوامل پيش بيني كننده ي” ازمان” در اختلالات رواني

( ديدگاه هاي متخصصان ايراني)

دکتر سید ضیاء قائم مقام فراهانی
مقايسه كيفيت زندگي بيماران رواني مزمن در دو گروه تحت پوشش و غير تحت پوشش بهزیستی شهرستان كرج ( سال 1385).

 

        قنبر پناهی
فرسودگي شغلي مانعي براي ارائه خدمات مناسب درماني و توانبخشي به بيماران رواني مزمن;  كنكاشي در بيمارستان روان پزشکی رازي دكتر آرش ميراب زاده
ضرورت تاسیس بیمارستان روان پزشکی

حفاظت شده قضایی  در ایران

دکتر سید مهدی صابری

 

روز اول- جلسه دوم

هيئت رئيسه-(خانم ها و آقايان): دکتر منیرالسادات سید باقر مداح،

دكتر همايون اميني، دکتر فربد فدایی، دکتر غلامرضا میرسپاسی، دکتر کیانوش هاشمیان

عنوان سخنراني. نام سخنران(آقاي/خانم)
پايه هاي ژنتيك و مولكولي نابسامانيهاي عمده رواني: پژوهش هاي انجام شده در ايران دکتر فربد فدایی

(سخنران مدعو)

پانل: مشکلات درمان دارویی بیماری اسکیزوفرنیا و خلقی مزمن در سیستم درمانی جاری کشور

مسئول پانل: دکتر غلامرضا میرسپاسی

اعضاء(خانمها و آقایان): دکتر منیرالسادات سید باقر مداح،

دكتر همايون اميني، دکتر غلامرضا میرسپاسی، دکتر کیانوش هاشمیان

مهندس طلایی، دکتر فربد فدایی

 
روز اول- جلسه سوم

هيئت رئيسه-(خانم ها و آقايان): دکتر رباب مزینانی،دکتر زهرا سپهرمنش، دکتر افشین احمدوند،

                          دكتر محمدرضا خدائي، دکتر بهروز دولتشاهی

بررسي ميزان فراواني مصرف سيگار و وابستگي به مواد مخدر در اسكيزوفرنيا و ارتباط آن با طول مدت بيماري

 

دكتر محمدرضا خدائي
وضعيت شناختي بيماران رواني مزمن بستري در  مركز  توانبخشي –درماني دکتر زهرا سپهرمنش
ژن كلرتيكولين واقع بر روي كروموزوم 19 به عنوان يك كانديد جديد در اتيوپاتوفيزيولوژي بيماري اسكيزوافكتيو

 

مرتضي اولادنبي
بررسی نقايص شناختی بيماران مبتلا به اختلال دو قطبی نوع I در مقايسه با بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا حامد باويلی مارالانی
ارتباط بين حمايت عاطفي و كيفيت زندگي در بيماران رواني مزمن مركز توانبخشي دکتر افشین احمدوند
بررسي و مقايسه  كيفيت زندگي افراد مبتلا به اسكيزوفرنياي بستري و مراجعان سر پايي در شهر تهران در سال 1387

 

مهديه سيدي
                                                             پرسش و پاسخ

   

کارگاه روز اول     

کارگاه آموزش جنبه های اجتماعی و روانشناختی در توانبخشی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا

و اختلالات خلقی مزمن

مدرس(خانمها و آقایان)
دکتر سید ضیاء قائم مقام فراهانی

عنوان:( اثر تسهیلی درمانهای بیولوژیک در توانبخشی روانی اجتماعی)دکتر فرید براتی سده

عنوان: (جنبه های روانشناختی توانبخشی در اسکیزوفرنیا و اختلالات خلقی مزمن) دکتر آناهیتا خدابخشی

عنوان: ( مداخله خانواده درمانی در کاهش فشار مراقبان) 

روز دوم جلسه اول 

هيئت رئيسه-(خانم ها و آقايان): دکتر مریم رسولیان، اشرف نوری کربلایی دکتر یدالله فرهادی،دکتر مصطفی اقلیما، دکتر میرفرهاد قلعه بندی

                         عنوان سخنراني نام سخنران
بررسی وضعیت بیماران اسکیزوفرنیا در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه PHC)) فریبا طیری
تأثير خدمات كاردرماني رواني – اجتماعي بر كيفيت زندگي بيماران روان مزمن مركز روزانه سينا الهه حجتي عابد
تاثير كاردرماني بر كيفيت زندگي بيماران اسكيزوفرنيك مزمن بستري در بيمارستان سيناي جونقان با تاکید بر ابعاد مختلف كيفيت زندگي آنان نسرين فروزنده
تعیین اثربخشی درمان شناختی – رفتاری در کاهش علایم و بهبود عملکرد بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا ندا علی بیگی
پديده داغ زدگي در خانواده هاي افراد مبتلا به بيماري اسكیزوفرنيا – راهكار هاي مقابله دكتر سيد جلال يونسي
بررسی تاثیر حضور مراکز توانبخشی طلوع و ماهان در تغییر نگرش ساکنین شهرک گلستان نسبت به بیماران روانپزشکی دکتر حمید طاهرخانی
اسکیزوفرنیای وسواسی: یک مقولۀ تشخیصی جدید دکتر مرسده سمیعی
بررسی برآورد  بار بیماری اسکیزوفرنیا و اختلالات سایکوتیک در ایران دکتر اصغر کلاهی
کلیپ برنامه تفریح درمانی انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا

روز دوم- جلسه دوم 

 هيئت رئيسه-( آقايان): دکتر علی حسن زاده، دکتر مهدی نصر ، دکتر سید کاظم ملکوتی،

دکتر محمدرضا محمدی ، کاظم نظم ده

                                      عنوان سخنراني نام سخنران
بیماریهای روانی مزمن و خانواده ها دکتر مهدی نصر

(سخنران مدعو)

اثر بخشی برنامه آموزش روانشناختی خانواده بر جو خانوادگی در خانواده های بیماران مبتلا به اختلالات شدید روانپزشکی سمیرا کرملو
سیستم مدیریت-خدمات برای بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا: مقایسه اثر بخشی کارکنان بهداشت روانی و اعضاء خانواده مصرف کنندگان خدمات به عنوان مدیران مورد در میزان عود منجر به بستری و پیامد های بالینی

 

رباب اثنی عشری
پانل:نقش دولت در تکمیل زنجیره ارائه  خدمات      مسئول پانل: دکتر سید کاظم ملکوتی

اعضاء(آقایان): دکتر علی حسن زاده، دکتر محمدرضا محمدی، دکتر محمدباقر صابری زفرقندی-

دکتر گل مکانی- دکتر ضیا قائم مقام فراهانی – آقای حمزه قنادی- دکتر مهدی نصر- کاظم نظم ده

 

روز دوم- جلسه سوم 

هيئت رئيسه-(خانم ها و آقايان):  دکتر کتایون خوشابی، میترا خلف بیگی، دکتر مسعود فلاحی

دکتر سید علیرضا ظهیرالدین، ، دکتر پرویز مظاهری

                                       عنوان سخنراني نام سخنران(آقاي/خانم)
تأثير آموزش رواني خانواده بر ميزان سازگاري و سير بهبود بيماران مبتلا به اختلالات خلقي          فتانه قدیریان
اثر بخشی مداخلات آموزش روانی بر بهبود کیفیت زندگی

خانواده های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا

      مژگان لطفی
اثربخشی مداخلات آموزش روانی بر بهبود کیفیت روابط در مراقبین بیماران مبتلا به اختلال دوقطبي (نوع يك) دکتر مرتضی مدرس غروی
انواع روشهای درمانی کمکی غیردارویی برای درمان، توانبخشی و افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا : مرور منابع دکتر اسماعیل محبوبی
بررسي تاثير”برنامه آموزش رواني” بر ميزان “بار خانواده ” درخانواده‌هاي بيماران اسكيزوفرنيك در مركز آموزشی درمانی روانپزشكي رازي در سال 1386        مهدی شیخنا
بررسی مقایسه ای تاثیر شناخت درمانی و آموزش خانواده در جلوگیری از عود علائم در اختلال دوقطبی

 

   مهشید ملکشاهی
بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي بيماران و مراقبان مراجعه كننده آنان به انجمن حمايت از بيماران اسكيزوفرنيا(احبا) دكتر آناهيتا خدابخشي كولايي

روز دوم جلسه چهارم

هيئت رئيسه-(خانم ها و آقايان): دکتر نرگس چیمه، دکتر آناهیتا خدابخشی، مریم رنجبر،  حسین امیرانی، دکتر آرش میراب زاده

تاثیر آموزش و پیگیری  بر اساس طرح ترخیص بر توان خودمراقبتی مددجویان مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن بستری در مرکز آموزشی، درمانی روانپزشکی رازی(1386)

 

                    دکتر حمیدرضا خانکه
بررسي اثربخشي” خدمات ويزيت در منزل سازمان بهزیستی”

 

حسين اميراني، معاون توانبخشي سازمان بهزيستي، استان تهران

 

نياز هاي آموزشي خانواده بيماران مبتلا به اسكيزوفرني                     طیبه مهرابی
تحليل هزينه-اثربخشي استفاده از كارشناسان بهداشت روان و عضو خانواده مصرف كنندگان خدمات (بيماران) در مديريت مورد بيماران مبتلا به اسكيزوفرنیا

 

                  دکتر علي احمدي تنكابني
عوامل مؤثر بر فرسودگی و سلامت روانی مراقبین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی                  دکتر نرگس چیمه
پرسش و پاسخ

 

کارگاه روز دوم 

                                     کارگاه درمان های دارویی در اسکیزوفرنیا مقاوم به درمان

 

                                                      مدرس(آقایان)
                                 دکتر سید وحید شریعت و همکاران

 

   

روز سوم جلسه اول 

هيئت رئيسه-(خانم ها و آقايان): دکتر یاسمن متقی پور، دکتر احمدعلی اکبری کامرانی دکتر مهران ضرغامی

      دکتر حسن ضیاءالدینی،دکتر سید محمدعلی قریشی زاده

                عنوان سخنراني               نام سخنران

 

                                                   تلاوت قران مجید
اسکیزوفرنیا و ناتوانی ها دکتر سید محمدعلی قریشی زاده

(سخنران مدعو)

درمان اعتیاد در بیماران مزمن روانپزشکی دکتر حسن ضیاءالدینی

(سخنران مدعو)

بررسي اثر اضافه نمودن سلكوكسيب به هالوپريدول نسبت به هالوپريدول تنها در درمان روان گسيختگي دکتر مهران ضرغامی

(سخنران مدعو)

تجربه مراقبت از بیمار و استرس خانواده بیماران مبتلا به اختلالات شدید روان پزشکی در دو مرکز روان پزشکی دکتر یاسمن متقی پور
کاربرد تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال (rTMS) در درمان شیزوفرنی: مروری بر یافته های جدید دکتر زهرا جعفری
اهمیت عوامل تشخیصی – درمانی  بیماریهای روانی

( دیدگاه متخصصان ایرانی )

دکتر احمدعلی اکبری کامرانی
نقش عوامل روان شناختی در ازمان بیماریهای روانی

( دیدگاه متخصصان ایرانی )

دکتر فرید براتی سده

 روز سوم- جلسه دوم   

          عنوان سخنراني        نام سخنران          تخصص
پانل: (ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اختلالات روانی مزمن( اسکیزوفرنیا- اختلالات خلقی)

مسئول پانل: دکتر سید ضیاء قائم مقام فراهانی

اعضاء (خانمها و آقایان): طیبه دهباشی زاده، دکتر مهشید فروغان، دکتر حسن رفیعی، رضا جدلی،

دکتر سید محمدعلی قریشی زاده، دکتر علیرضا کلدی، دکتر میر مجید میرخانی

 

روز سوم- جلسه سوم 

هيئت رئيسه-(خانم ها و آقايان): دکتر نرگس بیرقی، دکتر حسن شاکری، دکتر سید علی حسینی، دکتر یونس لطفی

دکتر سید ضیاء قائم مقام فراهانی

  عنوان سخنراني                   نام سخنران(آقاي/خانم)
:مقايسه  كيفيت زندگي و عملكرد كلي  بيماران رواني مزمن  قبل و پس از اقامت در مركز توانبخشي كاشان در سال 87                         دكتر افشين احمد وند
مقایسه فرآیند  موجود ترخیص  بیماران اسکیزوفرن با استاندارد های فرآیند ترخیص در بخش های روانپزشکی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                           جناب آقای آشوری
نقش عوامل جمعیت شناختی و اجتماعی در درمان بیماریهای روانی( دیدگاه متخصصان ایرانی )                               دکتر حسین نحوی نژاد
بررسی تاثیر تغییر داروی ریسپریدون به هالوپریدول بر عملکرد جنسی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی و امام حسین                                      دکتر نرگس بیرقی
سخنرانی نماینده خانواده ها
جمع بندی مقالات                       دکتر سیدکاظم ملکوتی
                                          اهداء جوائز و مراسم اختتامیه
                                  توزیع گواهینامه های شرکت در سمینار

 کارگاه روز سوم

                   کارگاه درمان های دارویی در اختلالات خلقی مقاوم به درمان

 

                                                     مدرس(آقایان)
                                                        دکتر امیر شعبانی

                                                دکتر شاهرخ سردارپور گودرزی

     

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.