اساسنامه احبا

اساسنامه انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا (احبا)

 

اساسنامه انجمن حمايت از بيماران اسكيزوفرنيا (احبا)

فصل اول – كليات و اهداف :

ماده 1

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن حمايت از بيماران اسكيزوفرنيا (احبا) است كه در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار  «انجمن » ناميده می‌شود.

ماده 2

نوع فعاليت: كليه فعاليتهای انجمن غيرسياسی،غيرانتفاعی و غيردولتی بوده و در موضوع با رعايت كامل قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران و اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود .

ماده 3

محدوده فعاليت انجمن در سطح ملی است.

ماده 4

محل : مركز اصلي انجمن در استان : تهران – شهرستان تهران به نشانی : خيابان آزادی- خیابان سردار شهید یداله کلهر- خیابان استاد بهزاد-پلاک 21-  طبقه سوم – واحد 12- کد پستی 1313773135 واقع است و در صورت لزوم می‌تواند پس از كسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج كشور شعبه يا دفتر نمايندگی ايجاد نمايد .

ماده 5

تابعيت
انجمن تابعيت جمهوری اسلامی ايران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوري اسلامی ايران اعلام می‌دارند .

ماده 6

مدت فعاليت انجمن از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود است .

ماده 7

دارايی اوليه انجمن اعم از منقول و غيرمنقول مبلغ 2500000 ريال است كه از سوي هيأت موسس تماماً پرداخت شده و در اختيار انجمن قرار گرفته است .

ماده 8

هيأت موسس انجمن اشخاصی هستند كه براي تهيه مقدمات تشكيل قيام نموده‌‌اند و بعد از تأسيس تحت عنوان موسس مسووليتی نخواهند داشت .

ماده 9

اهداف انجمن عبارتند از:

الف : كليات

حمايت از بيماران اسكيزوفرنيا

ب : روش اجرای هدف

1- كمك و همكاری در راه‎اندازی واحد پی‎گيری درمانی به منظور رفاه حال بيماران اسكيزوفرنيا.

2-اطلاع‌رسانی مناسب به اوليای بيماران در نحوه مراقبت از بيماران.

3-همكاری با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی و مؤسسات پژوهشی در برنامه‌ريزی مربوط به درمان بيماران اسكيزوفرنيا.

4-تلاش در جهت گسترش تسهيلات و ايجاد هماهنگی لازم با دستگاههای ذيربط به منظور ارائه خدمات پيشگيری بهداشتی،درمانی و كمك‌درمانی و همچنين كمك به ايجاد مراكز خدمات مشاوره‌ای و راهنمايی بيماران و خانواده آنان.

5-ايجاد ارتباط علمی و مبادلات اطلاعات در داخل و خارج بمنظور بهره‌گيری از آخرين دست‌آوردهای علمی مربوط به بيماری اسكيزوفرنيا به منظور اطلاع‌رسانی به بيماران.

6-توسعه فعاليت‌های اطلاع‌رسانی لازم با بهره‌گيری از وسايل ارتباط جمعی و رسانه‌های گروهی در جهت بالا بردن سطح آگاهی جامعه.

7-دعوت از متخصصان و برگزاری سخنرانی و گردهمايی به منظور بالا بردن سطح آگاهی بيماران و مراقبين آنان.

8-حمايت از حقوق اجتماعی- اقتصادی و خانوادگی بيماران اسكيزوفرنيا، در راستای مشكلات حاصل از بيماری و پيگيری موضوع از دستگاههای ذيربط.

9- كمك به تأسيس آسايشگاه برای بيماران اسكيزوفرنيا.

10-كمك و همكاری در راه‎اندازی كارگاههای آموزشی و اشتغال بيماران زير نظر متخصصين.

11-همكاري با سازمانهای مرتبط با تامين دارو و درمان بيماران اسكيزوفرنيا

12-همكاری با ساير انجمن ها و مؤسسات خيريه داخلی و خارجی كه بتوانند در پيشبرد اهداف انجمن كمك نمايند. چنانچه اجرايی نمودن مواردی از اهداف مستلزم كسب مجوز از دستگاههای خاص باشد اقدام پس از كسب مجوز صورت می‌گيرد.

ماده 10

شرایط عضویت:

1- موافقت هیئت مدیره

2 – پرداخت حق عضویت

3- پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزند، سرپرست قانونی و یا مراقب بیمار میتوانند عضو شوند.( به لحاظ قانونی این گونه بیماران نمی‌توانند وکالت دهند و وکیل داشته باشند)

4- پزشکان، متخصصان، مددکاران اجتماعی و روانپرستاران (آئین نامه ای برای احصاء تخصصها بوسیله هیئت مدیره تدوین و به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید)

5- افراد خیر و داوطلبین

 

ج- انواع عضویت

  • رسمی: کسانی که دارای شرایط عضویت هستند حق رأی و کاندیداتوری در هیئت‌مدیره و بازرسی را دارند ضمناً ترکیب هیئت مدیره باید به نوعی باشد که در هر دوره از تعداد 9 نفر هیأت مدیره حداقل 4 نفر از افراد موضوع بند الف ماده 1 میتوانند عضو شوند. ( کلمه وکلای بیماران حذف گردد زیرا به لحاظ قانونی این نوع بیماران نمی توانند وکیل داشته باشند یا وکالت دهند.) ردیف 3 و 4 شرایط عضویت دارای حق رای و کاندیداتوری در هیات مدیره و بازرسین هستند.
  • غیررسمی: عبارت است از کلیه افرادی که فاقد شرایط هستند ولیکن می توانند در پیشبرد اهداف مؤسسه مثمر ثمر واقع شوند ایشان فاقد حق رای و کاندیداتوری هستند و حق عضویت نمی‌پردازند.

تبصره: داوطلبین کاندیداتوری در هیات مدیره و بازرسین می‌بایست درخواست خود را 15 روز قبل از برگزاری مجمع به دفتر انجمن اطلاع دهند.

فصل دوم: ساختار

ماده 11

اركان انجمن عبـارتنـد از 1- مجمـع عمـومـی 2- هيأت مـديـره 3- مدير عامل 4- بازرس .

ماده 12

مجمع عمومی مؤسس همان هيأت مؤسس بوده و وظايف ذيل را داراست:

1-انجام اقدامات اوليه براي تاسيس؛

2- تهيه طرح اساسنامه و تصويب آن؛

3- انتخاب اولين مديران و بازرسان انجمن.

تبصره 1: اكثريت لازم برای تشكيل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اكثريت لازم، دربار دوم با حضور يك سوم اعضاء رسميت خواهد يافت.

تبصره 2: تصميمات مجمع عمومی مؤسس با اكثريت دو سوم آراء حاضرين با تاييد مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می‌شود.

ماده 13

مجمع عمومي عادي:مجمع عمومي متشكل از كليه اعضا مي باشد و عاليترين مرجع تصميم‌گيری است كه به صورت عادی يا فوق العاده تشكيل می‌گردد .

ماده 14

مجمع عمومی عادی سالانه در تير ماه تشكيل خواهد شد . جلسه با حضور نصف به علاوه يك اعضا در بار اول رسميت يافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشكيل و رسمی خواهد بود.

تبصره 1 – اكثريت لازم جهت اتخاذ تصميم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه يك آرا حاضرين در جلسه رسمی مجمع است مگر در خصوص انتخاب مديران يا بازرسان كه با رأي اكثريت نسبی خواهد بود. در صورتی كه در دعوت نخست، اكثريت حاصل نشد،جلسه دوم به فاصله حداقل 10(ده) روز تشكيل و با هر تعداد از اعضای حاضر،جلسه رسميت خواهد يافت.

تبصره 2: مجمع عمومـــی عادی ممكن است به صورت فوق‌العاده در هر زمان به تقاضای هيأت مديـــره يا بازرس(ها) يا به درخواست يك پنجم اعضاء – در صورتی كه هيأت مديره يا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننمايد – تشكيل می‌گردد.

تبصره 3 : دعوت براي مجمع عمومی عادی از طريق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاری مجمع با دعوت کتبی صورت می‌پذیرد.

تبصره 4- روزنامه كثيرالانتشار برای درج آگهی‌ها روزنامه اطلاعات است.

ماده 15

وظايف مجمع عمومی عادی :

1- انتخاب اعضای هيات مديره و بازرسان ( اصلي و علي البدل )
2- استماع و رسيدگی به گزارش هيات‌مديره و بازرس (ها)
3- تعيين خط مشی كلی انجمن
4- بررسی و تصويب يا رد پيشنهادهای هيات‌مديره
5- تصويب ترازنامه و بودجه انجمن
6- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌ها
7- عزل اعضای هيات‌مديره و بازرسان
8- تعيين حق عضويت
9- تصويب انتشار نشريه

ماده 16

مجمع عمومی فوق‌العاده
مجمع عمومی فوق‌العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد:
1-با درخواست اكثريت اعضای هيات مديره يا بازرس؛
2- با درخواست يك پنجم اعضاء در صورتيكه هيأت مديره يا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننمايد .
تبصره 1 – اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومی فوق‌العاده بار اول همان شرايط مجمع عمومی عادی است و در بار دوم با حضور بيش از يك سوم اعضا كه حق رأی دارند تشكيل است.
تبصره 2 – تصميمات مجمع عمومی فوق‌العاده با آراي دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 17

وظايف مجمع عمومی فوق‌العاده
1- تصويب تغييرات اساسنامه
2- بررسی و تصويب يا رد انحلال
3- تغيير در ميزان سرمايه
4- انحلال قبل از موعد
5- هرگونه تغيير در ماهيت

ماده 18

مجامع عمومی توسط هيأت رئيسه‌ای مركب از یک رئيس،یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.
تبصره1 : اعضای هيأت رئيسه نبايد از بين كانديداهای هيأت‌مديره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.
تبصره 2 : رئيس هيأت مديره رئيس هيأت رئيسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اينكه موضوع عزل يا انتخاب هيأت مديره باشد.
تبصره 3 : مجامع عمومی عادی، عادی فوق‌العاده و فوق‌العاده با نظارت وزارت كشور برگزار می‌شود.

ماده 19

هيات مدیره:

انجمن داراي هيات مديره‌ای مركب از 9 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.
تبصره 1- جلسات هيات مديره با حضور بيش از نصف اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آرا حاضرين معتبر خواهد بود.

تبصره 2– شركت اعضای هيات‌مديره در جلسات ضروری است و غيبت هر يک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3 جلسه متوالی يا 6 جلسه متناوب در طول سال در حكم استعفای عضو غايب خواهد بود.

تبصره 3 – دعوت از اعضاي هيات‌مديره می‌بايست حداقل 15 روز قبل از تشكيل جلسه به صورت قانونی انجام پذيرد .

ماده 20

در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضای هيات مديره يا بازرس عضو علی‌البدل برای مدت باقيمانده هيات مديره يا بازرسی به جای عضو اصلی انجام وظيفه خواهد نمود.

در صورتيكه تعداد هيات مديره يا بازرســی به هر دليل كمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی‌البدل نيز موجب تكميل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی يا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تكميل تعداد باقيمانده اعضا برگزار خواهد گرديد .

ماده 21

هيات مديره علاوه بر جلساتی كه بطور مرتب و حداقل ماهي 2 بار تشكيل می‌گردد بنا به ضرورت با دعوت كتبی يا تلفنی رئيس يا نايب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد .
تبصره: نحوه تشكيل جلسه فوق‌العاده بموجب آئين‌نامه داخلی است كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد.

ماده 22

اعضاي هيات مديره در اولين جلسه‌ای كه بعد از انتخاب شدن تشكيل می‌دهند از بين خود يک نفر رئيس و يک نفر نايب‌رئيس و يك نفر خزانه‌دار انتخاب خواهند نمود،حدود اختيارات آنها را اساسنامه يا آيين نامه‌‌ای كه به تصويب مجمع عمومی اعضاء خواهد رسيد مشخص می‌نمايد.

تبصره 1- هيأت مديره موظف است پس از تعيين سمت‌ها، حداكثر تا یک هفته از بين خود يا خارج يک نفر را به سمت مدير عامل انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعيين كند.

تبصره 2- مدير عامل نمی‌تواند در عين حال رئيس هيأت‌مديره باشد مگر با تصويب سه چهارم اعضای مجمع عمومی.

تبصره 3- هيات‌مديره در هر موقع می‌تواند افراد فوق الذكر را از سمت‌های مذكور عزل كند .

تبصره 4- هيات مديره در صورت لزوم می‌تواند سمتهای ديگری برای ساير اعضا هيات مديره تعريف نمايد.

ماده 23

هيأت مديره برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء هيأت مديره برای دوره های بعدی بلامانع است.

ماده 24

هيات مديره نماينده قانونی انجمن بوده و وظايف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذيل است:

حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول، رسيدگي به حسابها، پرداخت ديون و وصول مطالبات، اجراي مصوبات مجامع عمومی،افتتاح حساب در بانكها طی انجام تشريفات قانونی، تعقيب جريانات قضائی و اداری و ثبتی در كليه مراحل قانوني در محاكم،تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن،قطع و فصل دعاوی از طريق سازش(مصالحه) و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاری تمام يا قسمتی از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقی يا حقيقی با حق توكيل و ساير وظايفی كه بر اساس اساسنامه به هيات‌مديره واگذار گرديده. به طور كلی هيات‌مديره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را كه ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومی است پس از تصويب مجمع به نام انجمن انجام دهد.

همچنين هيأت مديره موظف است 3 ماه قبل از پايان تصدي خود، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هيأت مديره و بازرس جديد دعوت نمايد. هيأت مديره قبل از درج آگهی در روزنامـــه كثير الانتشار بايد دستور كار مجمع عمومی، زمان و مكان برگزاری و فهرست اسامی اعضا را به تاييد مرجع صدور پروانه برساند و حداقل 40 روز قبل از پايان تصدی خود نتيجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نمايد.

تبصره 1– جز درباره موضوعاتی كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجمع‌عمومی اعضاء است،هيات‌مديره كليه اختيارات لازم برای اداره امور مشروط به رعايت حدود اهداف و اساسنامه را دارا است.
تبصره2 -هيات مديره پس از تصويب می‌تواند در انجام معاملات و يا پرداخت هزينه‌های جاری انجمن تا مبلغ – ريال بدون تصويب مجمع‌عمومی رأساً اقدام نمايد.

ماده 25

انجمن داراي 1 نفر بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی‌البدل است كه در مجمع عمومی عاد با رأی كتبی و برای مدت يكسال انتخاب می‌گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است. .

ماده 26

اشخاص ذيل نمی‌توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند .
1- كسانی كه به علت ارتكاب جرم و به موجب حكم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی كلاً و يا بعضاً محروم شده باشند؛
2- مديران و مدير عامل انجمن؛
3- اقربای سببی و نسبی مديران و مديرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛
4- همسر اشخاص مذكور دربند 2 .

ماده 27

وظايف بازرس به شرح ذيل است :
1- بررسی كليه اسناد و اوراق مالی و تهيه گزارش براي مجمع عمومی؛
2- مطالعه گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالی و غير مالی و تهيه گزارش عملكرد برای اطلاع مجمع عمومی؛
3- گزارش هر گونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی؛
4- اظهارنظر كتبی درباره صحت صورت دارایی،عملكرد و مطالب و اطلاعاتی كه هيات مديره و مديران در اختيار مجمع عمومی گذاشته‌اند؛
5- ساير وظايفی كه اساسنامه و قوانين و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.
تبصره: بازرس مي تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هيات‌مديره شركت نمايد.

ماده 28

بازرس می‌تواند در هر موقع هر گونه رسيدگی و بازرسی را در مورد عمليات انجمن انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه را مطالبه كرده و مورد رسيدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشكيل جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی را بنمايد .

ماده 29

هيأت مديره،مديرعامل و بازرسان تا زمانی كه جانشين آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده‌اند در مسئوليت خود باقی خواهند بود .

ماده 30

مديرعامل بالاترين مقام اجرايی انجمن است و در حدود اختياراتی كه از طرف هيأت مديره و اساسنامه به وی تفويض می‌گردد نماينده محسوب شده و از طرف انجمن حق امضاء دارد .
تبصره 1: عزل مديرعامل از اختيارات هيأت مديره است كه بايد مستند و مدلل باشد.
تبصره 2: دوره تصدي مدير عامل از مدت مسؤوليت هيأت مديره بيشتر نخواهد بود و ليكن انتخاب مجدد او طبق مقررات اين اساسنامه بلامانع اشت. مديرعامل در صورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعيين جانشين، وظايف محوله را انجام دهد.

تبصره 3 : كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدير عامل،خزانه‌دار و رئیس هیت‌مدیره و مهر انجمن معتبر خواهد بود (در غياب رئیس هیئت مدیره نایب رئیس مجاز به امضای اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور خواهد بود).

ماده 31

مديرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هيأت‌مديره بوده و دارای اختيارات و مسئوليتهای ذيل است :
1- نمايندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقيقی و حقوقی؛
2- استخدام و عزل و نصب كاركنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصويب هيات مديره؛
3- نگهداری دارايی،اموال،حسابها،اسناد و دفاتر موسسه؛
4- اعمال اختياراتی كه بصورت موردی يا مقطعی از جانب هيأت مديره به وی تفويض شده باشد؛
5- ارائه پيشنهادهای لازم در زمينه گسترش،بهبود و هماهنگی در فعاليتهای انجمن به هيأت مديره جهت ارائه به مجمع عمومی؛
6- تهيه پيشنويس ترازنامه،بودجه،خط مشی و گزارش ساليانه جهت بررسی هيأت‌مديره و ارسال به مجمع عمومی؛
7- تهيه پيش‌نويس آئين نامه‌های مورد لزوم جهت طرح و تصميم‌گيری در هيأت مديره؛
8- نظارت و ايجاد هماهنگی در فعاليت شعب،نمايندگی‌ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی؛
9- پيشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذكر علل موجه برای تصويب به هيأت مديره؛
10- انجام ساير وظايف و اختياراتی كه طبق اساسنامه و قوانين و مقررات مربوطه به مديرعامل محول شده يا بشود.

ماده 32

حقوق و مزايای مديرعامل بوسيله هيأت مديره تعيين می‌شود .
در صورتی كه مديرعامل از اعضای هيأت مديره نباشد بدون داشتن حق رای می‌تواند در جلسات هيأت‌مديره شركت نمايد.

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده 33

بودجه انجمن از طريق ذيل تأمين می‌شود:
الف) هديه،اعانه و هبه اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غيردولتی.
ب) وقف و حبس.
پ) وجوه حاصل از فعاليتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه سازمان و اين آئين‌نامه.
ت) حق عضويت در سازمان.

ماده 34

انجمن مكلف است درآمد و هزينه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بيلان آن را همراه با گزارش عملكرد اجرايی حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارايه نمايد. چنانچه مرجع مذكور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی يا اجرايی نمايد انجمن موظف به ارايه آن است.

تبصره 1- هيات مديره مكلف است نسبت به افتتاح حساب بانكی در يكی از بانک‌های رسمی اقدام نموده و كليه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظايف نمايد و وجوه مازاد بر هزينه‌ها را در همان حساب نگهداری كند.

تبصره 2- سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پايان اسفند ماه ختم می‌شود به استثناء سال مالی اول كه از بدو تاسيس لغايت اسفندماه همان سال خواهد بود.كليه مدارك،پرونده‌ها و مكاتبات در دفتر مركزی انجمن نگهداری می‌شود.

تبصره 3- مكاتبات رسمی انجمن با امضای مديرعامل صورت می‌پذيرد.

تبصره 4 : مصوبات و صورتجلسات هيأت‌مديره در دفاتر مخصوصی به ترتيب تاريخ،ثبت و به امضای اعضای ذيربط خواهد رسيد.

ماده 35

هيأت‌مديره مكلف است هر گونه تغيير يا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصويب مجمع عمومی رسانده و نتيجه آن را برای انجام تشريفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نمايد.

ماده 36

هيآت‌مديره مكلف است تغييرات نشانی اعم از محل،شماره‌های تماس و پست‌الكترونيكی و ديگر موارد مشابه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد.

ماده 37

انجمن دارای سربرگ، مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصويب هيأت‌مديره و برابر مقررات تهيه خواهد شد.هيئت‌مديره مكلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهيه شده را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت ارسال نمايد .
تبصره- هيأت مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤليت قانونی دارد.

ماده 38

انحلال : در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را بعنوان هيات تصفيه انتخاب و اين هيات موظف خواهد بود پس از رسيدگی به حسابها و تصفيه بدهی‌ها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين دارایی مسلم اعم از منقول و غير منقول دارایی انجمن را به تصويب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هيات مذكور موظف است نتيجه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت ارائه نمايد .
تبصره 1: مجمع عمومی فوق‌العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال كه با نظارت مرجع صدور پروانه به يكی از سازمانهای مردم‌نهاد با موضوع فعاليت مشابه تعيين می‌گردد، واگذار نمايد.
تبصره 2- تصفيه امور مربوط به انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و قوانين موضوعه صورت خواهد پذيرفت.
تبصره 3- هيات تصفيه از بين خود یک نفر را بعنوان مدير تصفيه انتخاب می‌نمايد .
تبصره 4- مدير تصفيه موظف است يك نسخه از گزارش تصفيه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شركتها ارائه نمايد .

ماده 39

چنانچه فعاليتهاي مندرج در اهداف اين اساسنامه نيازمند كسب مجوز خاص از ساير دستگاه‌های دولتی باشد،انجمن موظف است نسبت به كسب مجوز مورد نظر اقدام نمايد.

ماده 40

به مواردی كه در اين اساسنامه پيش‌بينی نشده است بر اساس آئين‌نامه ذيربط تأسيس و فعاليت سازمانهای مردم‌نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد .

ماده 41

اين اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 34 تبصره در نشست مورخ ………………….. مجمع عمومی فوق العاده به تصويب رسيد.

 

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.