لیست کتاب های مددکاری اجتماعی

ردیف /منابع خارجی /مولف /مترجم

۱-ارتباطات در مددکاری اجتماعی /جولیس لیشمن /رضا دستجردی: ارتباط مؤثر و کارآمد از اساسی‌ترین و ضروری‌ترین عناصر شکل‌دهنده مددکاری اجتماعی سنتی است. این ارتباط می‌تواند پی ریزی زمینه‌های مراقبت‌های اصولی، پیشنهاد و نصیحت، ارزیابی و تشخیص، مشاهده و راهنمایی، نوشتن گزارش و عمل به مثابه یک وکیل مدافع برای حمایت از حقوق مددجویان باشد. در این‌خصوص داشتن مهارت‌های ارتباطی مؤثر، به نحوی که باعث خوداتکایی فکری و روانی مددجو باشد، کاملاً لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد. اگر زبان برنامه‌ریزی حفاظت اجتماعی با تأکید بر تفکیک مدیریت، دلالی و خریدار و فروشنده، تنظیم شود آن هنگام مدیران و تهیه‌‌کنندگان به ناچار درخواهند یافت که حفاظت اجتماعی واقعاً به معنای توجه و مراقبت، حق اختیار و انتخاب برای بهره گیرندگان از مجموعه ای از ارتباطات و مهارت‌های عمومی و شخصی است.

۲-اصول و مبانی مددکاری اجتماعی /مری.دابلیو مافت و خوزه . بی اشفورد /دکتر خدیجه السادات غنی آبادی: ارتباطات متقابل از جمله ارکان اساسی زندگی اجتماعی بوده و هست و خواهد بود. درواقع نمی‏توان هیچ نوع تشکل اجتماعی در نظر مجسم کرد که افراد یا اعضای آن با یکدیگر ارتباط نداشته باشند، اما ناگفته پیداست که این ارتباطات همواره مشابه یا یکسان نیست، بلکه نوسان های چندی دارد که از جمله می‏توان به موارد زیر اشاره کرد: ارتباطات یکطرفه، ارتباطات دوطرفه، ارتباطات انفرادی، ارتباطات گروهی و ارتباطات دورانی.در مددکاری اجتماعی به فرستنده‏ ی پیام، مددکار و به گیرنده‏ ی پیام مددجو می‏گویند، هر چند اگر از یک زاویه‏ ی دیگر به موضوع نگاه کنیم، می‏توان گفت که هرگاه مددجو به مددکار مراجعه کند و مطالبی را با او در میان بگذارد، جای فرستنده و گیرنده‏ی پیام عوض می‏شود.به بیان دیگر، در مددکاری اجتماعی ارتباطات افراد از نوع دورانی است، یعنی طرفین ارتباط به طور مرتب اطلاعاتی را مبادله می‏کنند تا بتوانند تصمیمات حساب‏ شده‏ تری اتخاذ کنند. به این ترتیب در گفت و شنودهای آنان، مرتباً جای فرستنده و گیرنده‏ ی پیام عوض می‏شود تا در نهایت از این تبادل اطلاعات، راه‏حل یا راه‏حل‏هایی برای مسأله یا مسائلی که بوجود آمده، پیدا شود. به این جابه‏ جایی و تبادل رأی و اطلاعات، بازخورد (بازخور) گفته می‏شود و هدف آن است که تصمیمات نهایی براساس دقیق ‏ترین نتایج گفت و شنودها اتخاذ شود.

۳-پژوهش و ارزیابی در مددکاری اجتماعی /ریچارد دام.گرینل،جی آر.یوان ای.آن رو /دکتر طلعت الهیاری و اکبر بخشی نیا: در مجموعه‌ی حاضر رويكردهای پژوهشی كمی و كيفی با تاكيد بر كاربردشان در زمينه مددكاری مطرح شده‌اند تا با توجه به تاثيرگذاری و نقش به سزایی كه مددكاران،در بهبود و ارتقای كيفيت زندگی افراد جامعه به ويژه گروه آسيب‌پذير دارند،خدمت مهمی در راستای آگاه‌سازی مددكاران و به دنبال آن بهبود زندگی افراد صورت گيرد.

۴ جامعه شناسی برای مددکاران اجتماعی/ آن لوین،لوزین ایگیو،دیوید مرکر /فریده همتی
۵ حرفه مددکاری اجتماعی از دیدگاه جامع /لوئیز جانسون /محمد حسن بازرگان
۶ سرپرستی مددکاری اجتماعی /مینگ – سوم تی سویی /سید احمد حسینی و افشین جاوید نسب
۷ فرایندهای مددکاری اجتماعی (جلد اول) /بیولار ابرتز کامپتونو بارت گالاوی /دکتر سید جلال صدر السادات و فرهاد کریمی
۸ فرایندهای مددکاری اجتماعی (جلد دوم) /بیولار ابرتز کامپتونو بارت گالاوی /دکتر سید جلال صدر السادات و فرهاد کریمی
۹ مددکاری اجتماعی ،کار با گروه /چارلز اچ.زاسترو /فریده همتی
۱۰ مددکاری اجتماعی در قرن ۲۱ /مورلی گلیکن /عباسعلی یزدانی،الهام محمدی
۱۱ مددکاری اجتماعی کار در جامعه /آلن توئلوتریز /فریده همتی
۱۲ مددکاری و مراقبت اجتماعی /مالکوم پین /فاطمه زواره ای
۱۳ مدیریت در خدمات اجتماعی /ورونیکاکالشد،اودری مولندر /فریده همتی
۱۴ مراحل و مهارتهای مددکاری/ لورنس ام. برامر /دکتر پروانه کارکیا
۱۵ مشاوره و مددکاری در مدارس /سارا ادیسون کنیپ و آرتور.ای.جانگسما.جی آر /دکتر سید علی کیمیایی و نادر باقری
۱۶ مقدمه ای بر مددکاری اجتماعی /بی .جی.پیکارد /منیرالسادات میربهاء و اکبر بخشی نیا
۱۷ مهارتهای کمک کردن(جلداول) /لارنس شولمن /منیرالسادات میربهاء و اکبر بخشی نیا
۱۸ نظریه نوین مددکاری اجتماعی /مالکوم پین /دکتر طلعت الهیاری و اکبر بخشی نیا
۱۹ نظریه ها و مفاهیم مددکاری اجتماعی/ کارن هیلی /دکتر محمدرضا ایروانی،دکتر کرم اله جوانمرد،دکتر شهرام باسیتی و دکتر کاظم قجاوند

ردیف /منابع داخلی/ مولف
۱ اصول و فنون مددکاری /مریم حیدری
۲ پیشگامان مددکاری اجتماعی در ایران /ستاره فرمانفرمائیان و فهیمه کیانی فرد
۳ تکنیک های کار با جامعه(مددکاری جامعه ای) /دکتر مصطفی اقلیما ، حمیده عادلیان راسی
۴ جامعه شناسی مسائل اجتماعی و مددکاری اجتماعی /دکتر محمد تقی شیخی
۵ راهنمای سرپرستی و کارورزی در مددکاری اجتماعی /حسن موسوی چلک
۶ قضازدایی(نقش میانجی مددکار اجتماعی) /دکتر حبیب آقابخشی
۷ کاربرد مددکاری گروهی و جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران /محمدرضا رنجبر
۸ مبانی مددکاری اجتماعی /دکتر محمدحسین فرجاد
۹ مبانی مددکاری اجتماعی/ دکتر محمد زاهدی اصل
۱۰ مبانی مددکاری اجتماعی /دکتر عزت الله سام آرام
۱۱ مبانی مددکاری اجتماعی /قاسم قجاوند و زهرا قجاوند ودکتر کاظم قجاوند
۱۲ مددکاری اجتماعی /دکتر احمد به پژوه
۱۳ مددکاری اجتماعی /دکتر حسین آقاجانی
۱۴ مددکاری اجتماعی(۱)(کار با فرد) /حسن موسوی چلک
۱۵ مددکاری اجتماعی(۲)(فردوخانواده) /حسن موسوی چلک
۱۶ مددکاری اجتماعی(کار باگروه) /دکتر عزت الله سام آرام
۱۷ مددکاری فردی، کار با فرد /دکتر مصطفی اقلیما ، غنچه راهب
۱۸ مقدمه ای بر خدمات اجتماعی در اسلام /دکتر محمد زاهدی اصل
۱۹ مقدمه ای بر خدمات اجتماعی در اسلام /محمدرضا رنجبر
۲۰ واژه نامه انگلیسی – فارسی-مددکاری و خدمات اجتماعی /شمس اعظم انصاری
۲۱ مددکاری اجتماعی /محسن قندی
۲۲ مددکاری اجتماعی-نوتوانی گروههای خاص /محمدرضا رنجبر
۲۳ تکنیک های ارتباط با فرد و خانواده /دکتر مصطفی اقلیما
۲۴ کار با گروه،شناخت،پویایی،درمان /دکتر مصطفی اقلیما
۲۵ کاربرد مصاحبه در گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی /محمدرضا رنجبر
۲۶ زبان تخصصی مددکاری اجتماعی /قاسم قجاوند ،علیرضا شاهپوری ، زهرا قجاوند ،دکتر کاظم قجاوند
۲۷ نظریه های مددکاری اجتماعی /دکتر عزت الله سام آرام

منبع: وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.