بیست سالگی انجمن احبا (ویدئو)

امروز روز جهانی اسکیزوفرنیاست و در راستای موضوع این روز در سال 1400 که «دسترسی به خدمات سلامت روان بهتر» است ما می خواهیم داستان تاسیس احبا را که در واقع با همین هدف شکل گرفته است، برایتان تعریف کنیم. داستان احبا را بشنوید و با آنهایی که به آن نیاز دارند به اشتراک بگذارید.
.
On the occasion of World Schizophrenia Day 2021, we have shared the story of AHEBBA and how it began its operation which was indeed in line with this year’s theme for this day that is “Discover Better Mental Health”. Please take a few minutes to listen to our story and share it with those who may need this.

داستان شکل‌گیری انجمن احبا را می‌تواندی از اینجا تماشا کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.