شعار روز دوم هفته جهانی اسکیزوفرنیا

بیماری تنها بخشی از توانایی های من را محدود کرده،حفظ و ارتقای باقیمانده تواناییهای حق من است.

 

My illness has only affected a part of my abilities
refining my other abilities and fighting for it is my choice

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.