پیام مدیرعامل به مناسبت بیست سالگی احبا

پایان گرفت دوری و اینک من

با نام مهر لب به سخن باز می کنم

از دوست داشتن آغاز می کنم

روز ۲۴ می ۲۰۲۱ مصادف با روز جهانی اسکیزوفرنی است و انجمن احبا امسال ۲۰ ساله شد

با تو سخن می‌گویم با تو هم وطنم با تو همراه انجمن و با تو پدر و مادری که بار مراقبت فرزندت را بر دوش داریم،با تو فرزندم،خواهرم،برادرم که شدی یک درصد از جامعه جهانی و بیماری اسکیزوفرنیا تو را میزبان خود کرد،با تو همکارم در جامعه روانپزشکی،روانشناسی،پرستاری، کاردرمانگری،با تو که صدای مرا می‌شنوی. به یاد داشته باشیم،هیچکدام ما برای کسب جایگاهی که در آن هستیم به اختیار خود نبوده‌ایم و عوامل مختلفی از ژن،شانس شرایط اجتماعی و اقتصادی و آدم‌هایی که در مسیر زندگی ما قرار گرفتند و آموزگارانی که به تعلیم ما پرداختند و جغرافیایی که در آن زاده شدیم و هوایی که در آن نفس کشیدیم ما را در جایگاه امروز ایمان قرار داده است. به خاطر داشته باشیم که همه ما می‌توانستیم جای یکدیگر باشیم پس به برابری انسانی خود باور داشته باشیم یاری‌گر همدیگر باشیم تا بتوانیم در کنار هم شادمانه زندگی کنیم زیباترین لبخند را از خنده یکدیگر وام بگیریم. بیایید تصور کنیم اگر روزی همه ما با هم بخندیم جهان چه جای زیبایی برای زندگی خواهد بود در آن جهان بیمار و پزشک،درمانجو و درمانگر در هیبت تنی واحد برای رسیدن آرامش یاری‌گر هم خواهند بود فارغ از نابرابری.

ما در احبا گرد آمده ایم تا لذت مهرورزی و انسان بودن را بار دیگر به خود یادآور شویم و رنج داشتن بیماری و بیمار را تا سر حد توان کاهش دهیم و لبخندی بر لب پدر و مادری بنشانیم یک روز با شنیدن این که فرزندت به بیماری اسکیزوفرنیا مبتلا است تمام کاخ آرزوهایش فرو ریخت و لذت بالندگی عزیزش را از یاد برد و اضطراب همیشگی «بعد از من فرزندم چه سرنوشتی خواهد داشت» جایگزین آن شد.

 

Message from the CEO on the occasion of AHEBBA’s 20th anniversary:

“The separation is over and now I

speak and start my words with affection

I start with love”

Today, on May 24th of 2021, coinciding with World Schizophrenia Day which is being celebrated globally under the theme of “Discover Better Mental Health”, AHEBBA turns 20.

I would like to take this opportunity to speak to you my compatriots, volunteers, and the parents who take care of their child, to speak to you, my children, my sisters, my brothers, who became one percent of the world community who suffers from Schizophrenia, to speak to you, my colleagues in psychiatric community, nursing society and occupational therapists; to the ones who hear my voice, please keep in mind that none of us have had the opportunity to choose our current situation, and various factors of genes, social and economic conditions, the people who stood in the way of our lives, the teachers who have taught us, and our geographical background, and the air we breathe have placed us in our current position.

Let’s not forget that we could all be in each other’s place, thus let’s believe in equality and help each other for a happier world. let’s smile together, and imagine what a beautiful place the world would be to live in if we laughed together; a world where the patients and the physicians, the client and the therapists help each other to achieve peace regardless of inequality.

We have gathered in AHEBBA to remind ourselves the joy of compassion and humanity, to reduce the pain of sickness and looking after a patient as much as possible; to put a smile on the face of the parents who suffered immensely when they heard that their child had Schizophrenia, the parents who have missed the joy of their child’s growth which was replaced by anxiety rooting in the thoughts of what will happen to my child after me.

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.