نقش مددکاری اجتماعی در توانبخشی بیماران اعصاب‌ و‌ روان

مددکاران اجتماعی بالینی، اعضای مهم تیم درمانی روانپزشکی و علوم رفتاری هستند که در زمینه کمک به افراد برای پیدا کردن راه حل مجموعه ای از مشکلات اجتماعی که با بیماری روانی همراهند،تعلیم دیده‌اند .اختلالات روانپزشکی غالباً در زندگی بیمار مشکل می‌سازد و روابط فرد، شرایط کاری و کیفیت زندگی او را پیچیده و پر تنش می‌کند. مددکاران اجتماعی با استفاده از ترکیبی از مشاوره فردی، گروه درمانی،خانواده درمانی و ارتباط با بیمارستان و منابع اجتماعی و درمانی می‌کوشند به بیماران کمک کنند و روش‌های حل مسئله را بیاموزند .

مددکاران اجتماعی باور دارند درمان و بازتوانی باید جامع،مستمر،هماهنگ، همساز با اهداف شخصی بیمار،مرتبط با مرحله بیماری،سازگار با فرهنگ و نیازهای فردی بیمار،در فضای همکاری با کارگزاران اجتماعی و به شیوه‌ی دلسوزانه ارائه شود.مددکاری اجتماعی از لحظه پذیرش بیمار،گزارش برنامه‌های درمانی و روند بهبود بیماری،برنامه‌ریزی درمان به صورت انفرادی  و تشویق به مشارکت بیمار در برنامه‌ریزی درمان، درگیر کردن خانواده، ایجاد سیستم‌های حمایتی و منابع اجتماعی با بیمار و تیم درمان همراه هستند .

نقش مددکار اجتماعی در توانبخشی بیماران اعصاب و روان به عنوان واسط بین منابع اجتماعی و مراجع ،حامی بیمار در جامعه و خانواده،آموزش دهنده به بیمارانی که فرآیند اجتماعی شدن را به درستی طی نکرده‌اند،ارزیابی کننده به صورتی که اطلاعات لازم را جمع‌آوری می‌کند،مشکلات را ارزیابی می‌کند و با کمک بیمار تصمیماتی برای اقدام می‌گیرند،تغییر دهنده رفتار به گونه ای که در تغییر الگوهای رفتاری، عادات و ادراکات فرد و یا گروه‌ها تلاش می‌کند.تخصص آنها، درک زمینه اجتماعی مشکل فرد، زندگی خانوادگی او و دلایل پیشینه‌ای ابتلای فرد به بیماری است و اطمینان از اینکه به مسایل اجتماعی بیماران مانند مسکن،کار،خوراک،پوشاک و هزینه‌های درمانی‌شان توجه و رسیدگی می‌شود .

مریم سیاهپوش

مددکار اجتماعی مرکز روزانه احبا

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.