بازدید دانشجویان روان‌پرستاری از مرکز روزانه احبا

روز شنبه دوم بهمن دانشجویان کارشناسی ارشد روان‌پرستاری دانشکده پرستاری از مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی انجمن احبا دیدن کردند. دانشجویان این دانشکده به سرپرستی خانم دکتر سید فاطمی از بخش‌های مختلف مرکز روزانه از جمله مددکاری، پرستاری، روانشناسی و کلاس‌های آموزشی بازدید کردند. همچنین در این بازدید طبق گفتگوهای صورت گرفته بین مدیرعامل مرکز روزانه و سرپرست دانشجویان کارشناسی ارشد صورت گرفت بر لزوم همکاری و تبادل نظر بین این دو مجموعه تاکید کردند.

بازدید و گفتگو دانشجویان روان‌پرستاری با مدیرعامل مرکز روزانه
بازدید دانشجویان روان‌پرستاری از مرکز روزانه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.