راههای کمک سایر اعضای خانواده به درمان و بازتوانی خویشاوند مبتلا به بیماری‌های مزمن روان

کارهایی که میتوان انجام داد:

 • کمک به شناسایی برقراری ارتباط و تداوم خدمات درمانی و بازتوانی
 • تشویق به مصرف دارو
 • اقدامات حمایتی برای دریافت خدمات بهتر
 • حفظ جو آرام و محتمل در خانواده
 • کاهش انتظارات تا سطح واقعی عملکرد بیمار
 • تشویق به مشارکت در درمان و فعالیت‌های کم استرس
 • آگاهی از نحوه کارکرد نظام مراقبت سلامت روان
 • مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات درمانی به‌مثابه شریکی فعال
 • تهیه و حفظ یادداشتی کامل و درست در زمینه بیماری و درمان‌های یافت شده
 • آگاه کردن درمانگران از داشته‌ها و نقاط قوت
 • پایش علائم هشدار دهنده اولیه عود

دام‌هایی که باید از آنها اجتناب کرد:

 • دخالت بیش از حد در کار خویشاوند بیمار و تلاش زیاد برای کمک و حتی تامین راحتی او
 • سرزنش و انتقاد بیش از حد
 • کناره جویی از خانواده و دوستان
 • اهمیت دادن بیش از حد به پیشرفت های جزئی
 • انتظار پیشرفت زیاد در مدت کوتاه
 • محروم کردن خود و سایر اعضای خانواده از تفریح سرگرمی تعطیلات و فعالیت‌های شخصی
 • گرفتن اطلاعات از سایر خانواده های عضو تشکل‌های حمایتی
 • انفعال و ترس در مقابل روانپزشک و سایر درمانگران سلامت روان
 • فراموش کردن منابع و اثربخشی درمان‌های قبلی و تاکید بر عوارض داروی
 • توجه صرف به مشکلات
 • نادیده گرفتن علائم هشدار دهنده احساس شده توسط بیمار و نیز مشاهده شده توسط متخصصین و اعضای خانواده

 • منبع: درسنامه بازتوانی و روانپزشکی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.