نقش سایکودرام در توانبخشی بیماران اعصاب و روان

تاکنون شیوه‌های بسیاری برای رفع مشکلات رفتاری،اختلالات،ناسازگاری‌ها و ضعف در برقراری ارتباط با دیگران به کسب مهارت‌های زندگی توصیه و به کار برده شده است.اما نتیجه کاربرد روش‌های ناشی از تئاتر و تئاتر درمانی به عنوان یک ضرورت در اصلاح رفتار،تقویت اعتمادبه‌نفس و ارتباط موثر در مراکز توانبخشی،مدارس استثنایی،کلینیک‌های شخصی،پرورشگاه‌ها،کانون‌های اصلاح و تربیت،زندان‌ها،بیمارستان‌های روانی،مراکز سالمندان …

نقش سایکودرام در توانبخشی بیماران اعصاب و روان ادامه »