معرفی ونحوه فعالیت مرکز روزانه

مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی بیماران روان احبا در سال ۱۳۹۵ در راستای نیازهای شناسایی شده بیماران تاسیس شده است. خدمات مرکز روزانه مرکز احبا بدین صورت است: خدمات درمانی و مشاوره شامل ویزیت روانپزشک، روانشناس و پرستار است. خدمات توانبخشی روانی اجتماعی شامل کاردرمانی،گروه‌درمانی،مددکاری گروهی،سایکودرام (تئاتردرمانی)،گشت‌های آموزشی،موسیقی درمانی،شاهنامه خوانی،هنردرمانی،  است. خدمات توانبخشی آموزشی شامل …

معرفی ونحوه فعالیت مرکز روزانه ادامه »