لیست کتاب های مددکاری اجتماعی

ردیف /منابع خارجی /مولف /مترجم ۱-ارتباطات در مددکاری اجتماعی /جولیس لیشمن /رضا دستجردی: ارتباط مؤثر و کارآمد از اساسی‌ترین و ضروری‌ترین عناصر شکل‌دهنده مددکاری اجتماعی سنتی است. این ارتباط می‌تواند پی ریزی زمینه‌های مراقبت‌های اصولی، پیشنهاد و نصیحت، ارزیابی و تشخیص، مشاهده و راهنمایی، نوشتن گزارش و عمل به مثابه یک وکیل مدافع برای حمایت …

لیست کتاب های مددکاری اجتماعی ادامه »