پیام مدیرعامل به مناسبت بیست سالگی احبا

پایان گرفت دوری و اینک من با نام مهر لب به سخن باز می کنم از دوست داشتن آغاز می کنم روز ۲۴ می ۲۰۲۱ مصادف با روز جهانی اسکیزوفرنی است و انجمن احبا امسال ۲۰ ساله شد با تو سخن می‌گویم با تو هم وطنم با تو همراه انجمن و با تو پدر و …

پیام مدیرعامل به مناسبت بیست سالگی احبا ادامه »