انجمن احبا

انتشار کتاب «با همان چشم‌های بسته»

کتاب  «با همان چشم‌های بسته» با همراهی انجمن احبا منتشر شد. این کتاب را «شاهین کهن» مربی و تسهیلگر کلاس‌ سایکودرام در مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی احبا نوشته و انتشارات سبزان نیز آن را به چاپ رسانده است. کتاب «با همان چشم‌های بسته» مجموعه داستانی است، برگرفته از زندگی واقعی مددجویان انجمن احبا. داستان‌های …

انتشار کتاب «با همان چشم‌های بسته» ادامه »

اساسنامه احبا

انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا ( احبا )

اولین مجمع عمومی در سال 1378 تشکیل و با ادامه فعالیت ها و تدوین اساسنامه در سال 1380 با شماره  13357 تاسیس و فعالیت های خود را آغاز نمود. طبق اساسنامه، هیئت مدیره انجمن هر دو سال یکبار از میان متخصصین، خانواده ها و افراد خیر انتخاب می شوند. هدف انجمن از ابتدای تاسیس تا …

انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا ( احبا ) ادامه »

لیست کتاب های مددکاری اجتماعی

ردیف /منابع خارجی /مولف /مترجم ۱-ارتباطات در مددکاری اجتماعی /جولیس لیشمن /رضا دستجردی: ارتباط مؤثر و کارآمد از اساسی‌ترین و ضروری‌ترین عناصر شکل‌دهنده مددکاری اجتماعی سنتی است. این ارتباط می‌تواند پی ریزی زمینه‌های مراقبت‌های اصولی، پیشنهاد و نصیحت، ارزیابی و تشخیص، مشاهده و راهنمایی، نوشتن گزارش و عمل به مثابه یک وکیل مدافع برای حمایت …

لیست کتاب های مددکاری اجتماعی ادامه »

اساسنامه احبا

اساسنامه انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا (احبا)

  اساسنامه انجمن حمايت از بيماران اسكيزوفرنيا (احبا) فصل اول – كليات و اهداف : ماده 1 نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن حمايت از بيماران اسكيزوفرنيا (احبا) است كه در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار  «انجمن » ناميده می‌شود. ماده 2 نوع فعاليت: كليه فعاليتهای انجمن غيرسياسی،غيرانتفاعی و غيردولتی بوده و در …

اساسنامه انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا (احبا) ادامه »