بیماران روان

اساسنامه احبا

انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا ( احبا )

اولین مجمع عمومی در سال 1378 تشکیل و با ادامه فعالیت ها و تدوین اساسنامه در سال 1380 با شماره  13357 تاسیس و فعالیت های خود را آغاز نمود. طبق اساسنامه، هیئت مدیره انجمن هر دو سال یکبار از میان متخصصین، خانواده ها و افراد خیر انتخاب می شوند. هدف انجمن از ابتدای تاسیس تا …

انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا ( احبا ) ادامه »

لیست کتاب های مددکاری اجتماعی

ردیف /منابع خارجی /مولف /مترجم ۱-ارتباطات در مددکاری اجتماعی /جولیس لیشمن /رضا دستجردی: ارتباط مؤثر و کارآمد از اساسی‌ترین و ضروری‌ترین عناصر شکل‌دهنده مددکاری اجتماعی سنتی است. این ارتباط می‌تواند پی ریزی زمینه‌های مراقبت‌های اصولی، پیشنهاد و نصیحت، ارزیابی و تشخیص، مشاهده و راهنمایی، نوشتن گزارش و عمل به مثابه یک وکیل مدافع برای حمایت …

لیست کتاب های مددکاری اجتماعی ادامه »