داروهای ضد روان پریشی

۱- مصرف روزانه منظم و مستمر داروهای ضد روان پریشی جزء ثابت درمان اسکیزوفرنیا است ممکن است مدت زمانی طول بکشد تا خانواده و بیمار به اتفاق هم با کمک روانپزشک بتوانند بهترین نوع دوز و ترکیب دارویی را پیدا کنند همکاری و به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به منافع و عوارض جانبی داروها از …

داروهای ضد روان پریشی ادامه »