اسکیزوفرنیا چیست؟

اسکیزوفرنیا یک بیماری است که معمولا در سنین نوجوانی و جوانی آغاز شده و اگر پیگیری و درمان نشود ماهیت پیشرونده داشته و بسیاری از توانایی‌های فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علی رغم اطلاعات ما در مورد بیماری که نشان دهنده پراکندگی فامیلی است، ولی شواهد نشان می‌دهد که هیچ کس از این بیماری …

اسکیزوفرنیا چیست؟ ادامه »